Bezpečná domácnost

Naším záměrem je Formou přednášky i cílené diskuse dosáhnout u seniorů maximálního porozumění o správném chování a jednání v následujících případech:

  • bezpečné chování (např. vliv cizí osoby, zpronevěry a podvody, vniknutí do bytu, okradení a vykradení),
  • úrazovost a předcházení úrazům (např. nejčastější nehody, které se seniorům stávají, riziková místa)
  • ochrana obyvatelstva v případě přírodních či ekologických katastrof
  • zásady bezpečné ochrany zdraví a požární ochrany (např. jak zacházet s břemeny, s nástroji a nářadím, elektrickými a plynovými spotřebiči),
  • praktické ukázky ( domácí hasící přístroje , používání ochranných pomůcek)
  • právní minimum (např. zadluženost rodiny, vnoučat, dětí, informace o dědickém právu, předcházení exekucím atd.).

Přednášející zábavnou formou prezentují principy bezpečného života, ochrany zdraví a prevence úrazů v seniorském věku. Přednáška je koncipována v rozsahu 2 hodin Přednáška je primárně nabízena pro seniory, avšak na základě Vašeho požadavku jsme schopni přednášku přizpůsobit jakékoli věkové kategorii, včetně předškolních dětí v MŠ.

Uskutečněné akce

Přednáška Bezpečná domácnost opět v Paskově

Téměř po roce jsme znovu byli požádáni Městským úřadem Paskov o uskutečnění přednášky Bezpečná domácnost pro seniory v tomto městě. Město tuto přednášku zorganizovalo dne 2.10.2018 v prostorách sálu v Zámecké krčmě, a to společně s Klubem důchodců Paskov, z.s. ....

Přednáška Bezpečná domácnost ve Velké Polomi

Ve čtvrtek 13.9.2018 se v klubovně Seniorka v kulturním středisku ve Velké Polomi ve spolupráci se Senior klubem Velká Polom, z.s. konala přednáška Bezpečná domácnost. Náš obrovský dík patří především dárkyni,  díky které se přednáška mohla uskutečnit. Na tuto...

Přednáška Bezpečná domácnost v Ostravě-Porubě

Dne 11.9.2018 se v prostorách klubu Seniorů ČR, městská organizace Ostrava v Ostravě-Porubě konala další přednáška Bezpečná domácnost, a to ve spolupráci s tímto klubem a Senior Pointem Ostrava.  Náš obrovský dík patří především dárci,  díky kterému se přednáška mohla...