Bezpečná domácnost

Naším záměrem je Formou přednášky i cílené diskuse dosáhnout u seniorů maximálního porozumění o správném chování a jednání v následujících případech:

  • bezpečné chování (např. vliv cizí osoby, zpronevěry a podvody, vniknutí do bytu, okradení a vykradení),
  • úrazovost a předcházení úrazům (např. nejčastější nehody, které se seniorům stávají, riziková místa)
  • ochrana obyvatelstva v případě přírodních či ekologických katastrof
  • zásady bezpečné ochrany zdraví a požární ochrany (např. jak zacházet s břemeny, s nástroji a nářadím, elektrickými a plynovými spotřebiči),
  • praktické ukázky ( domácí hasící přístroje , používání ochranných pomůcek)
  • právní minimum (např. zadluženost rodiny, vnoučat, dětí, informace o dědickém právu, předcházení exekucím atd.).

Přednášející zábavnou formou prezentují principy bezpečného života, ochrany zdraví a prevence úrazů v seniorském věku. Přednáška je koncipována v rozsahu 2 hodin Přednáška je primárně nabízena pro seniory, avšak na základě Vašeho požadavku jsme schopni přednášku přizpůsobit jakékoli věkové kategorii, včetně předškolních dětí v MŠ.

Uskutečněné akce

Přednáška Bezpečná domácnost pro Senior Point Ostrava

Dne 13.2.2020 se v prostorách Senior Pointu Ostrava uskutečnila přednáška Bezpečná domácnost, která byla financována z nadačního příspěvku v rámci programu Pro REGION Nadačního fondu RESIDOMO, kterému velice děkujeme, protože jako jediný nadační fond oceňuje naši...

Letos poslední přednáška BEZPEČNÁ DOMÁCNOST v Karviné

Díky podpoře Residomo Najemnické granty jsme mohli ve Spolkovém domě v Karviné  uspořádat přednášku pro seniory BEZPEČNÁ DOMÁCNOST, předat přítomným  pár rad a doporučení a zpříjemnit jim podzimní odpoledne. Na přednášku tentokrát přišli nejen účastníci organizovaní v...

Předsedkyně spolku v Českém rozhlase Ostrava

Předsedkyně našeho spolku bylo hostem v pořadu Poradna Českého rozhlasu Ostrava , vysílaného dne 13.11.2018. S redaktorkou Evou Panošovou hovořila o problematice uzavírání smluv na dodávky energií, na kterou upozorňuje i v přednáškách pro seniory v projektu Bezpečná...