Vzdělávací programy

Vějíř života z.s. nabízí v oblastech, na které je zaměřen, nejrůznější vzdělávací programy: semináře, workshopy, přednášky.
V každém vzdělávacím programu se prolíná život člověka v celé jeho šíři. Hlavním zaměřením je work life balance, tedy dokonalé skloubení práce a osobního života. Naši lektoři vycházejí ze svých zkušeností nejen pracovních, ale i bohatých životních a osobních prožitků. Všechny programy jsou zaměřeny prakticky, můžete se naučit dovednostem, které se vám následně mohou pozitivně projevit ve všech oblastech života. Jedná se o tzv. soft skills. Podle vašich požadavků můžeme sestavit i vzdělávací program ušitý tzv. na míru. 

Zaměřujeme se nejen na generaci rodičů s malými dětmi, ale také na generaci prarodičů tak, abychom jim příjemnou a pro ně akceptovatelnou formou, přinesli nové informace a znalosti.

BEZPEČNÁ DOMÁCNOST

Naším záměrem je Formou přednášky i cílené diskuse dosáhnout u seniorů maximálního porozumění o správném chování a jednání v následujících případech:

  • bezpečné chování (např. vliv cizí osoby, zpronevěry a podvody, vniknutí do bytu, okradení a vykradení),
  • úrazovost a předcházení úrazům (např. nejčastější nehody, které se seniorům stávají, riziková místa)
  • ochrana obyvatelstva v případě přírodních či ekologických katastrof
  • zásady bezpečné ochrany zdraví a požární ochrany (např. jak zacházet s břemeny, s nástroji a nářadím, elektrickými a plynovými spotřebiči),
  • praktické ukázky ( domácí hasící přístroje , používání ochranných pomůcek)
  • právní minimum (např. zadluženost rodiny, vnoučat, dětí, informace o dědickém právu, předcházení exekucím atd.).

Přednášející zábavnou formou prezentují principy bezpečného života, ochrany zdraví a prevence úrazů v seniorském věku. Přednáška je koncipována v rozsahu 2 hodin Přednáška je primárně nabízena pro seniory, avšak na základě Vašeho požadavku jsme schopni přednášku přizpůsobit jakékoli věkové kategorii, včetně předškolních dětí v MŠ.

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A PRÁVA PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Program je určen jak pro sociální pracovníky, tak i pro všechny pracovníky sociálních služeb. Účastníci semináře budou seznámeni zejména formou praktických ukázek se základy bezpečného chování v domácnosti i na ulici, a v domácnostech klientů. Budou připomenuty důležité základy požární ochrany, se kterými se mohou pracovníci setkat při své pracovní činnosti a rovněž ve svém soukromém životě. Součástí semináře je i zopakování chování v případě mimořádných událostí. Nedílnou součástí semináře jsou praktické ukázky a nakládání s nástroji pro zvládnutí začínajících požárů v domácnosti a dalšími pomůckami pro bezpečný pohyb doma i venku.

Pokud jde o základy práva, pak v rámci semináře jsou zdůrazňovány důležité a základní informace z oblasti zákona o sociálních službách a základní informace z občanského práva, zejména dědictví, uzavírání smluv, exekuce a insolvence, se kterými se mohou pracovníci setkat při své pracovní činnosti a rovněž ve svém soukromém životě.

Cílovou skupinou jsou jednak samotní pracovníci sociálních služeb a zejména jejich prostřednictvím pak jejich klienti, a to jak senioři, tak hendicapovaní občané.

Některá témata našich vzdělávacích programů:

 

1. Poznání sebe sama

V rámci tohoto semináře se dozvíte, jak je možno skloubit náročná povolání s rozvojem své osobnosti. Můžete zjistit, kde mohou být příčiny vašich marných snah o dosažení zlepšení v mnoha oblastech vašeho života.

2. Prevence rizik

Setkáváte se s negativními jevy? Necítíte se bezpečně? Máte pochybnosti? Připravíme vás na možná rizika, se kterými se můžete
setkat v prostředí pracovním i osobním, v běžném každodenním životě při práci i odpočinku.

3. Nebojte se facebooku

Snadno ovládnete Facebook a jiné sociální sítě. Naučíte se bezpečnému používání a získáte vědomosti k plnému využití potenciálu sociálních sítí. Kurz nabízí jak počáteční seznámení a vytvoření účtu, tak i tipy pro pokročilé užívání. Je nastaven pro uživatele všech úrovní, je zaměřen především na střední a starší generaci a je veden interaktivní formou.

4. Co všechno skrývají slova a naše rysy prozradí

Seminář, ve kterém můžete získat dovednosti, jak z projevu a z vzhledu druhého člověka můžete předvídat jeho jednání.

5. Odpovědnost učitele

Seminář, který pomůže objasnit právní problematiku právní odpovědnosti učitele. Zaměříme se na to , jak se na rizika práce připravit a zejména, jak jim předcházet. V rámci semináře se zabýváme i tím, jak si udržet nadhled, jak dokázat jednat s rodiči a přes všechny nástrahy si zachovat radostný přístup k životu. Tyto informace mohou být užitečné i pro učitele škol základních a pracovníky ostatních školských zařízení.

6. Přednáška pro seniory „Bezpečná domácnost“

Seznámíme se zábavnou a srozumitelnou formou se zásadami osobní bezpečnosti, a to zejména v domácnosti seniorů. Dozvíme se především jak předcházet úrazům a dodržovat protipožární ochranu nebo jak postupovat při uzavírání smluv a v dědickém řízení, jestliže máme v rodině exekuci či zadlužené blízké osoby.