Rovné příležitosti na trhu práce

Jelikož vše souvisí se vším, pak prostřednictvím informací a dovedností, které můžete získat v rámci našich vzdělávacích akcí, seminářů, workshopů i individuálního poradenství se můžete lépe orientovat na trhu práce a získat tak uplatnění v zaměstnání, v jakém byste si přáli pracovat či najít odvahu pustit se do samostatného podnikání a postavit se tzv. na vlastní nohy.