Dne 13.2.2020 se v prostorách Senior Pointu Ostrava uskutečnila přednáška Bezpečná domácnost, která byla financována z nadačního příspěvku v rámci programu Pro REGION Nadačního fondu RESIDOMO, kterému velice děkujeme, protože jako jediný nadační fond oceňuje naši práci pro seniory. Nesmírně si spolupráce s tímto fondem ceníme. 


Pro přednášející byla velice milým překvapením veliká účast seniorů, která téměř dvojnásobně překročila předpokládané množství posluchačů, a to s ohledem na menší prostory pořádající organizace. Senioři a seniorky seděli, kde se dalo, a s velkým zaujetím vstřebávali informace o bezpečném chování v domácnosti z pohledu bezpečnostního technika a také o bezpečném chování v rámci uzavírání smluv a předcházení případným problémům z uzavřených smluv.


Přednášku také navštívila redaktorka Českého rozhlasu Ostrava a pořad z této akce bude v brzké době vysílán právě na této stanici.


Abychom seniorům zpestřili celou akci, bylo jim poskytnuto drobné občerstvení, káva a sladkosti. 
Na závěr účastníci obdrželi výukové materiály, které tematicky souvisely s poučením o tom, jak se chovat obezřetně při podomním prodeji a letáček s praktickými radami. Rovněž každý odešel s drobným dárkem ve formě magnetky na ledničku a reflexním páskem.

Podle ohlasů na konci přednášky soudíme, že se přednáška líbila a byli jsme pozváni do dalších seniorských skupin šířit osvětu. Za tyto milé projevy velice děkujeme a těšíme se na další akce.