Genderová a sociální oblast

Jelikož vše souvisí se vším, pak prostřednictvím informací a dovedností, které můžete získat v rámci našich vzdělávacích akcí, seminářů, workshopů a individuálního poradenství se můžete lépe orientovat na trhu práce a získat tak uplatnění v zaměstnání, v jakém byste si přáli pracovat či najít odvahu pustit se do samostatného podnikání a postavit se tzv. na vlastní nohy. Nabízíme pomoc a podporu ženám, které jsou na mateřské dovolené a chtěly by si osvojit nové dovednosti. Pokud mají zájem propojit se s jinými ženami, pak nabízíme možnost setkávání. Spolupracujeme s firmami a odborníky, kteří jsou zaměření na tuto oblast a mohou být pro ženy, které se na nás obrátí, velkým přínosem.