Dne 21.2.2018 se v Kulturním domě v Rychvaldě uskutečnila další přednáška Bezpečná domácnost. Tentokrát byla výjimečná tím, že proběhla ve spolupráci se spolkem Náš Rychvald, z.s. Více o spolku na stránkách http://nas-rychvald.cz/spolek-nas-rychvald/ 

Prostředky na tuto přednášku náš spolek získal z grantu Nadačního fondu RESIDOMO, za což velice děkujeme a vážíme si toho nejen my, ale i přítomní senioři. Posluchači  byli seznámeni se základy bezpečného chování v domácnosti, venku i za mimořádných okolností. Velký zájem vzbudilo převedení prostředků k hašení vznikajících požárů pro domácnost a dalších bezpečnostních a ochranných prvků. Senioři si pozorně vyslechli základní informace o dědickém řízení, uzavíraní smluv , exekuci a insolvenci

Sešli jsme se v klubovně kulturního domu. Na plánované účasti se podepsala chřipková epidemie, kdy někteří zájemci, kteří se na akci přihlásili a těšili se, nemohli nakonec pro nemoc přijít. Přednášku zahájila paní Ing. Dagmar Pížová, předsedkyně spolku Náš Rychvald tím, že přivítala přítomné seniory a lektory. Přednáška se nesla v uvolněné atmosféře. Senioři si vychutnávali občerstvení, které jsme jim společně připravili a se zájmem sledovali informace, které jsme předávali.

Znovu bychom chtěli poděkovat Nadačnímu fondu RESIDOMO, bez jejichž podpory by se tato přednáška (ani další přednášky) nemohla uskutečnit, neboť zejména z grantů a darů získáváme prostředky na osvětu a vzdělávání seniorů, kteří si to podle našeho názoru velmi zaslouží, a nám to umožňuje přispět k jejich aktivnímu stáří.

Kromě toho náš dík patří spolku Náš Rychvald, z.s. za bezchybné organizační zajištění přednášky, zejména za zajištění občerstvení v podobě koláčů. Srdečně děkujeme všem členkám Klubu důchodců Petřvald – Březiny, které nám úžasné koláče napekly.
Rovněž chceme velmi poděkovat paní Růženě Šajdákové, která si přišla přednášku poslechnout a kromě toho, sama za sebe, všem zúčastněným napekla koláčky. Udělala nám i účastníkům velkou radost a cítili jsme se jako na svatbě.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat paní Romaně Kubicové z Českého rozhlasu Ostrava, která s předsedkyněmi obou spolků a některými účastníky natočila rozhovor. O uveřejnění této reportáže budeme na našich stránkách informovat.

Máme za to, že účastníci odcházeli spokojeni a poučeni. O tom svědčí i to, že krátce po skončení přednášky náš spolek obdržel e-mail tohoto znění :

„Chtěla bych touto cestou poděkovat paní JUDr. Bendové za dnešní /21.2.2018/ přednášku v Rychvaldě. Bezvadný, srozumitelný přednes i výklad. Není každému dáno, ale paní doktorce je dáno 2x. Děkuji nejen za sebe, ale i za celou partu přítomných seniorek. Hodně úspěchů ve vaší práci přeje Šajdáková“

 

Přednáška se uskutečnila v kulturním domě

Ing. Dagmar Pížová přivítala účastníky