Spolek Vějíř života, z.s. ve spolupráci se spolkem Náš Rychvald, z.s. připravil pro rychvaldské seniory, ale nejen pro ně, vzdělávací akci:
realizovanou z grantu Nadačního fondu RESIDOMO

 

BEZPEČNÁ  DOMÁCNOST

 

Termín konání: 21. 2. 2018 od 14:00 hod.
Místo konání:   Klubovna kulturního domu Rychvald

Program:
• bezpečné chování (např. vliv cizí osoby, zpronevěry a podvody, vniknutí do bytu, okradení a vykradení),
• úrazovost a předcházení úrazům (např. nejčastější nehody, které se seniorům stávají, riziková místa)
• ochrana obyvatelstva v případě přírodních či ekologických katastrof
• zásady bezpečné ochrany zdraví a požární ochrany (např. jak zacházet s břemeny, s nástroji a nářadím, elektrickými a plynovými spotřebiči),
• praktické ukázky (domácí hasicí přístroje, používání ochranných pomůcek)
• právní minimum (např. zadluženost rodiny, vnoučat, dětí, informace o dědickém právu, předcházení exekucím, insolvence atd.).

Přednášející budou zábavnou formou prezentovat principy bezpečného života, ochrany zdraví a prevence úrazů. Přednáška je koncipována v rozsahu 3 vyučovacích hodin a její součástí budou výukové materiály a také malé občerstvení.

VSTUP ZDARMA

Jelikož je počet účastníků akce omezen, je nutné se nejpozději do 12. 2. 2018 závazně zaregistrovat, a to na tel. čísle 723 490 264.

Těšíme se na Vás.

Spolek Náš Rychvald, z.s. a spolek Vějíř života, z.s.