Vějíř života

Jsme společenství lidí, kteří se rozhodli nabídnout své dovednosti, zkušenosti i vzdělání těm, kteří to potřebují. Jsou mezi námi právníci, ekonomové, matematikové, veterinář, překladatel, soudce, bývalý policista i porodní asistentka. Někteří z nás jsou teprve na prahu svých kariér a ti druzí je mají úspěšně za sebou a rozhlížejí se, kde by mohli být nadále užiteční. Jsme různí, ale jedno nás spojuje – chceme pomáhat.

bezpečná domácnost

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A PRÁVA PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH